przepisy – klasa GT-10

1. Nadwozie.
Dopuszczone są modele z karoseriami typu WGT zakrywającymi koła o maksymalnej szerokości 205 mm.
Wycięcia na koła mogą mieć promień nie więcej jak 9 mm większy od promienia koła.
Nie dopuszczalne są karoserie typu Lola.
Dopuszczony jest tylny płat.
Zderzaki nie są obowiązkowe. W przypadku ich stosowania muszą być ustawione równolegle do toru. Zderzak nie może wykraczać poza obrys karoserii.
Model nie może posiadać sztywnej anteny- pręta antykapotażowego ( za sztywną antenę uznaje się każdą rurkę bądź lity pręt który pod ciężarem własnym modelu nie dognie się w całym zakresie do karoserii)
słupki do mocowania karoserii nie mogą wykraczać ponad karoserię o więcej niż 20mm

2. Silnik.
Modele może być napędzany tylko jednym silnikiem bez szczotkowym posiadającym uzwojenie 17,5T.
Silnik musi posiadać następujące parametry: średnica max. 36,02 mm, długość max. 53 mm (z wyłączeniem osi).

3. Regulator prędkości.
Dopuszcza się stosowanie dowolnego regulatora
Zabronione jest używanie biegu wstecznego w czasie wyścigu.

4. Zawieszenie.
Model musi posiadać sztywną oś tylną z kulowym mechanizmem różnicowym.
Nie dopuszczalne jest stosowanie napędu na przednich kołach.
Nie dopuszczalne jest aby z dolnej części podwozia wystawały jakiekolwiek elementy mogące uszkodzić nawierzchnie toru.

5. Ogumienie.
Dopuszczone są tylko opony z pianki i mikrogumy.
Dozwolone jest stosowanie tylko bezzapachowych środków zwiększających przyczepność opon.
Niedopuszczane jest stosowanie wszelkiego rodzaju bieżnika na oponach.
Nakrętki i sworznie kół nie mogą wystawać poza obręcz koła.

6. Akumulatory.
Dopuszczone są wyłącznie ogniwa LiPo o nominalnym napięciu baterii 7,4 V połączone szeregowo- równolegle 2S1P lub 2S2P.
Dodatkowe wymagania dotyczące akumulatorów LiPo 2S1P/2S2P:
a) pakiet zamknięty w sztywnej obudowie z ABS lub podobnego materiału,
b) oryginalna etykieta z nominalnymi wartościami napięcia i pojemności oraz logo/nazwa producenta,
c) maksymalne napięcie pakietu LiPo 2S1P/2S2P mierzone przez startem nie może być wyższe jak 8,44 V,
d) ładowanie pakietu wyłącznie z urządzeń obsługujących akumulatory litowe w standardzie CC/CV – stały prąd/stałe napięcie,
Niedopuszczalna jest wymiana akumulatorów podczas biegu.

7. Wymiary i ciężar modelu.
Długość całkowita (z karoserią) max. 560 mm.
Szerokość całkowita bez karoserii max. 200 mm.
Rozstaw osi min. 228 mm – max 280 mm.
Wymiary płata tylnego szerokość max. 200 cięciwa i kąt nachylenia dowolne, ale takie aby w widoku z boku płat mieścił się w prostokącie 25 x 45 mm. Płyty brzegowe płata tylnego nie mogą mieć wymiarów większych od 25 x 45 mm. 7.5 Średnica zewnętrzna obręczy max. 52 mm.
Szerokość obręczy tylnego koła max. 52 mm.
Średnica zewnętrzna opony – dowolna.
Szerokość opony założonej na obręcz – dowolna jednak opona nie może wystawać poza obręcz felgi.
Ciężar minimalny z transponderem 1000 g.
Minimalna wysokość zawieszenia mierzona od podłoża 5 mm.